امروز پنج شنبه, 08 اسفند 1398 - Thu 02 27 2020
گات ها؛ سروده های اشوزرتشت اسپنتمان:
" اندیشه نیک * گفتارنیک * کردارنیک "
اشویی بهترین است. اشویی خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی است که خواستار بهترین اشویی باشد.
راه در جهان یکی است و آن راه راستی(اشویی) است.
 

 

 

 

 

 

 

باشندگی سازمان فـروهـر در بیست و سومین نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی سراسر کشور

بیست و سومین نشست انجمن ها و ارگان های زرتشتی سراسر کشور، روز انارام ایزد و بهمن ماه برابر با آدینه 24 بهمن ماه 1393، ساعت 9 بامداد، به میزبانی انجمن زرتشتیان تهران در پردیس دانش مارکار یزد و به ریاست دکتر اسفندیار اختیاری؛ نماینده ایرانیان زرتشتی، آغاز شد.


رستم خسرویانی؛ فرنشین انجمن زرتشتیان تهران ضمن خیر مقدم به باشندگان، گزارشی از پیشینه و عملکرد انجمن زرتشتیان تهران ارائه نمود. وی سپس به برخی مسائل پیش رو انجمن و اهمیت آنها، اشاره نمود و همازوری همگان را خواستار شد.

پس از معرفی باشندگان، گزارش کارگروه های تخصصی؛ نخستین دستور نشست بود. دادبه اورنگی؛ نایب رییس سازمان فروهـر، گزارشی از کارگروه دینی سراسر کشور و کلاس های دینی سازمان فروهر و هرمز آرش؛ کلاس های بازآموزی آموزگاران دینی سراسر کشور، آزمون هماهنگ دینی دانش آموزان سراسر کشور، نام نویسی و شروع کلاس های دینی سراسر کشور، تالیف کتاب های دینی و اوستای چهار سال نخست دبستان و چاپ نهایی دانشپایه های اول و دوم دبستان در مهرماه 94 توسط خیراندیشان هازمان زرتشتی ارائه نمود.

همچنین تهیه کارنامه توصیفی دانش آموزان(اوستا و دین آموز)، فرم ارزشیابی آموزگاران دینی، آموزش کشتی نو نمودن دانش آموزان و سدره پوشی گروهی به همراه پیشکش کلاه و شال سفید برای تمامی دانش آموزان دانشپایه های اول تا ششم دبستان و ارائه نتایج نظرسنجی کلاس های دینی سازمان فروهر بصورت نمودارآماری از سال 1388 تا کنون،  بخشی از گزارشات کارگروه دینی بود.

پریوش خدادادی؛ دبیر کارگروه دینی زرتشتیان سراسر کشور، گزارشی از جلسات کارگروه دینی و مصوبات سی امین کارگروه دینی زرتشتیان سراسر کشور را بیان نمود. موبد مهربان آفرین؛ فرنشنین کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد نیز با ارائه گزارش عملکرد کلاس های دینی یزد، از سدره پوشی دسته جمعی در تابستان خبر داد.

بهرام دمهری؛ فرنشنین کمیسیون ورزش استان یزد نیز گزارشی از برگزاری ورزش های همگانی و برنامه های ورزشی در جامعه زرتشتی استان یزد، ارائه نمود. در این زمینه مقرر شد تا کارگروه ورزش به دبیرخانه ای کانون دانشجویان زرتشتی هرچه سریعتر تشکیل جلسه دهد و ضمن بررسی مسایل جام های ورزشی گوناگون، آنها را ساماندهی کرده و حداقل یک اطلس(:تقویم) جامع و منظم با باشندگی تمامی تیم ها و انجمن ها تنظیم کنند. همچنین مقرر شد کمیسیون ورزش استان یزد نیز طی جلسه ای، برنامه ریزی یکپارچه ای در زمینه ورزش های همگانی داشته باشد.

گزارش اقدامات انجام شده گروه مددکاری یسنا توسط شاهرخ باستانی ارائه شد. وی در این زمینه به آموزش و حمایت های لازم در جهت بهداشت و درمان تاکید کرد. گزارش های مختلف مددکاری نیز توسط انجمن ها و ارگان های دیگر ارائه گردید. در این رابطه مقرر شد تا گروه مددکاری یسنا، جلسه ای با باشندگی ارگان ها و فعالان در این زمینه برگزار نمایند و در این جلسه تجربیات و نیازها استخراج و به عمل درآید.

گزارش برگزاری جلسه آسیب شناسی اجتماعی در شهرهای مختلف نیز ارائه شد. ضمن تشکر از انجمن ها با توجه به اهمیت موضوع مجددا تاکید گردید تا هر انجمنی حداقل یک برنامه در طول یکسال در زمینه آموزش آسیب های اجتماعی ارائه و برگزار کنند.

گزارش نحوه تکمیل و اجرای موزه پردیس دانش مارکار که در زمینه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان با مالکیت انجمن زرتشتیان تهران در دست راه اندازی است، ارائه گردید. در این رابطه کلیه انجمن ها و ارگان ها ضمن سپاسگزاری از این اقدام پسندیده، از دکتر اسفندیار اختیاری قدردانی کردند و همکاری های لازم را در این زمینه اعلام کردند.

بررسی ظرفیت قانونی دستور جلسه دیگر این نشست بود. نماینده ایرانیان زرتشتی با مروری بر قوانین اصلی، مجددا بر استفاده از ظرفیت قانونی اشاره کرد. وی سپس به ماده 4 قانون حمایت از خانواده اشاره کرد. در تبصره ماده 4 به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سيزدهم (۱۳) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي مصوب 3/4/1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي‌ شود.


تصميمات مراجع عالي اقليت ‌هاي ديني مذکور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي‌گردد. نماینده ایرانیان زرتشتی تاکید کرد که بالاترین مرجع عالی این قانون شوراهای حل اختلاف زرتشتیان می باشد و موارد اصلاحی آن نیز باید به تصویب نشست انجمن ها رسانده شود. در این زمینه تاکید گردید که چنانچه نظر یا پیشنهادی وجود دارد، انجمن ها برای شورای حل اختلاف زرتشتیان یزد ارسال نمایند. توضیحات قوانین جدید مالیات و معافیت های قانونی بخش دیگری از این نشست بود.

کارت شناسایی هماهنگ زرتشتیان دستورجلسه بعدی بود در این زمینه ضمن برشمردن نحوه صدور کارت شناسایی زرتشتی در شهرها و انجمن های مختلف، قرار شد انجمن ها در رابطه با شیوه نامه شکل گیری بانک اطلاعات و کارت یکسان، بررسی و نظرات خود را ارسال نمایند تا در جلسه بعدی مطرح شود.

راه اندازی تارنمای جامعه متخصصین زرتشتی با نام "هوخت" که با حمایت نشست انجمن ها طراحی و راه اندازی شده است به اطلاع اعضا رسانده شد، مقرر شد تا کلیه انجمن ها به اطلاع اعضای خود برسانند تا فعال تر از گذشته به کار خود در این زمینه ادامه دهد. جلسه در ساعت پنج پسین به اتمام رسید.


© تمامی حقـوق این تارنما متعلق به سازمان جوانان زرتشتی تهران می باشد.
مجوز استفاده از قالب خبری ناب نیوز برای این دامنه داده نشده , براي اطلاعات بيشتر درباره مجوز استفاده از این قالب به سايت خليلان رسانه مراجعه کنيد .